top of page

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Hilla Miettinen Photography - 2866282-3 toimintaa ja kuvaa, kuinka käsittelemme henkilötietoja. Yritys sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja käsittelemään henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, erityisesti EUyleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

 

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen tiedot: Hilla Miettinen Photography - 2866282-3

Sähköposti: hillamari.miettinen@gmail.com

Puhelin: 0504342265

 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:Palvelujen tarjoaminen ja hallinnointi: Asiakassuhteiden hoito, tilausten käsittely ja laskutus.

Markkinointi ja viestintä: Asiakassuhteen hoitaminen ja markkinointitoimenpiteet, kuten uutiskirjeiden lähettäminen.

Laillisten velvoitteiden täyttäminen: Kirjanpito, verotus ja muut lainsäädännöstä johtuvat velvoitteet.

Palvelun kehittäminen: Asiakaspalautteen kerääminen ja palvelun parantaminen.

Oikeusperusteina henkilötietojen käsittelylle ovat:Sopimuksen täytäntöönpano (esimerkiksi palvelutilauksen käsittely)

Lain noudattaminen (esimerkiksi kirjanpitolaki)Oikeutettu etu (esimerkiksi markkinointi olemassa oleville asiakkaille)Asiakkaan suostumus (esimerkiksi uutiskirjeen lähettäminen)

 

3. Kerättävät henkilötiedot

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:Yhteystiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Asiakassuhteen tiedot: Tilaukset, laskutustiedot, asiakaspalautteet.

Markkinointitiedot: Suostumukset ja kiellot markkinointiviestinnälle.

Tekniset tiedot: IP-osoite, evästeiden kautta kerättävät tiedot verkkosivujen käytöstä.

 

4. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei laki vaadi pidempää säilytysaikaa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoja säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan (yleensä 6 vuotta).

 

5. Tietojen luovutus ja siirto

Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi jos laki niin vaatii. Voimme kuitenkin käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyyn (esimerkiksi IT-palvelut), jolloin varmistamme sopimuksin, että tietoja käsitellään lainmukaisesti ja tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:Saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu.Pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisemista.Pyytää tietojensa poistamista. Vastustaa henkilötietojen käsittelyä tai pyytää käsittelyn rajoittamista.Peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa, jos käsittely perustuu suostumukseen.Saada tietonsa siirrettyä järjestelmästä toiseen, jos se on teknisesti mahdollista.Oikeuksien käyttämiseksi voi ottaa yhteyttä yllä mainittuun rekisterinpitäjään.

 

7. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutoksista ilmoitetaan verkkosivuillamme ja merkittävistä muutoksista suoraan asiakkaille.

 

8. YhteystiedotJos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai henkilötietojen käsittelystä, ota yhteyttä:Hilla Miettinen Photography, hillamari.miettinen@gmail.com, 0504342265

 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 6.7.2024.

bottom of page